Skolplikt i Sverige

I Sverige har vi skolplikt för de flesta barnen. Skolplikten innebär både en skyldighet och en rättighet för barnet att delta i skolans verksamhet.

Skolplikten avser utbildning i grundskola, grundsärskola, specialskola eller sameskola.

 

Stadgat i lag
Skolplikt innebär alltså att barn, inom ett visst åldersintervall, ska se till att de deltar i den undervisning som ingår i grundskolans verksamhet. Det är som sagt inte enbart en rättighet utan en lagstadgad skyldighet.

 

När infördes skolplikt i Sverige?
Skolplikt infördes med folkskolestadgan 1842. Det var först då skolgång kom att bli obligatorisk för varje barn. 1882 beslutades om en sexårig skolplikt fastställdes, vilken förlängdes till en sjuårig skolplikt 1936.

Sedan 1972 är skolgång i grundskolan obligatorisk för alla barn i åldern sju till sexton år (dock finns vissa undantag).

 

När börjar respektive slutar skolplikten?
Det år barnet fyller sju år startar skolplikten i och med att höstterminen startar. Barnets vårdnadshavare kan hos hemkommunen begära att skolplikten skjuts upp. Hemkommunens beslut kan överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd.

Som vårdnadshavare kan man också begära det motsatta, att ett barn ska få rätten att börja i skolan redan det år barnet fyller sex år. Även om en sådan begäran tillstyrks, innebär det dock inte att barnets skolplikt inträder vid denna tidigarelagda tidpunkt för dess skolstart.

Skolplikten upphör vid vårterminens slut det nionde året efter skolstarten. Det gäller för elever i grundskolan eller grundsärskolan. För de elever som får sin utbildning i specialskolan upphör skolplikten istället vid utgången av det tionde året.

Fast om en elev har uppnått de fastställda kunskapskraven före vårterminens slut det nionde året (tionde året i specialskolan) upphör skolplikten för den eleven i och med det.skola_103530990_126375445

Även i detta fallet är det hemkommunen som prövar om skolplikten kan upphöra. Motsvarande prövning för elever i specialskolan, sker hos Specialpedagogiska skolmyndigheten. Även dessa beslut kan överklagas, vilket görs till Skolväsendets överklagandenämnd.

 

Förlängd skolplikt
Sittande regering (februari 2014) vill förlänga skolplikten. Regeringen vill förlänga skolplikten till tio år för alla. I förslaget ska de som saknar behörighet till gymnasiet få gå ytterligare ett år. Totalt elva år i skolan. Nytt är att regeringen dessutom vill införa obligatorisk sommarskola för de elever som riskerar att komma efter. Enligt förslaget blir det då obligatorisk skolgång från sex års ålder, inte sju som i dag.

 

Taggar: , , , , , ,

 

Fler artiklar om Information om skolor

 
 

Dela 
 
 
 
 
erudito