Kreativa ämnen i skolan

Det finns en mängd kreativa ämnen i skolan. Spontant tänker säkert de flesta på musiklektionerna, bildlektionerna och kanske även lektionerna i svenska där skrivande ofta är en central del. Inom musikområdet finns ofta möjligheten att få prova på att spela instrument och sjunga. Ibland kan elever också få möjlighet att skapa sin egen musik. Inom bildämnet är lektionerna ofta uppbyggda kring elevernas kreativitet. Kanske får de en uppgift som det gäller att tolka och sätta sin egen personliga prägel på. Det finns massor av sätt för en lärare att skapa ett kreativt klimat i skolan.

Att skapa ett kreativt klimat

Genom att vara nytänkande och kreativ kan en lärare skapa ett positivt och konstruktivt klimat under sina lektioner. Många elever uppskattar när lektionerna innehåller kreativa moment. Det bidrar till glädjen i lärandet. En professor uppmanr alla att våga vara excentriska för det lönar sig. Med det menar han att man behöver våga gå utanför gränserna för att sticka ut i mängden och hitta sina egna vägar. Att vara kreativ är en viktig framgångsfaktor så väl i skolan som i yrkeslivet. Lärare kan hjälpa till att stötta detta genom att tillåta beteenden som är annorlunda så länge de inte skadar eller stör någon annan. Som lärare gäller det att våga skapa ett kreativt klimat.

De flesta ämnen kan vara kreativa

Faktum är att de flesta ämnen kan vara kreativa beroende på hur läraren väljer att lägga upp lektionen. En mattelektion kan vara kreativ. Man kan gå ut i naturen och använda sig av det som finns där för att skapa en rolig och annorlunda mattelektion. Man kan också med enkla medel göra en lektion i svenska till en kreativ stund. Eleverna kan till exempel få i uppgift att fritt skapa en berättelse utifrån något tema eller någon händelse. Genom att inte styra eleverna för mycket ger man dem möjligheten att upptäcka och utveckla sin egen kreativitet. Detta är en förmån som alla elever bör få ta del av.

 
 

Fler artiklar om Information om skolor

 
 

Dela 
 
 
 
 
erudito