Gymnasieval

När grundskolan börjar närma sig sitt slut och det nionde skolåret går in i sitt slutskede är det dags att börja fundera på gymnasievalet. Gymnasiet är en treårig utbildning som länge har varit frivillig, även om en absolut majoritet av alla elever har valt att gå den. I och med regeringsskiftet under hösten 2014 aviserade dock de nya ledande partierna att gymnasiet ska bli obligatoriskt. Det gör det ännu mer angeläget för eleverna att välja rätt linje. Gymnasiet är i dagsläget uppdelat i 18 olika program, kategoriserade efter olika ämnen eller inriktningar. Vissa ämnen är gemensamma för alla program – som kärnämnena svenska, engelska och matematik – medan andra ämnen är specifika för sina respektive program. Några av de 18 utbildningarna är yrkesförberedande – som byggprogrammet – medan andra är studieförberedande.

 

Att ett program är studieförberedande innebär att det ska underlätta för vidare högskolestudier. Därför får eleverna på ett studieförberedande program läsa ämnen som ofta är obligatoriska vid intagning på högskolekurser. Ett exempel på en studieförberedande gymnasieinriktning är det samhällsvetenskapliga programmet, som har funnits i en eller annan form sedan gymnasieskolans införande. Idag ligger fokus på att erbjuda eleverna studier inom samhällsorienterade ämnen, vilket inkluderar ämnen som filosofi, psykologi och ett tredje språk. Därtill kan eleverna välja till kurser som exempelvis medieproduktion och kommunikation. Den som vill kan även fördjupa sig i kurser som är obligatoriska på grundnivå för alla studenter, som historia och religionskunskap.sb10069478l-001

 

Den som känner att ens styrkor ligger på det matematiska planet kan välja det naturvetenskapliga programmet. Det har fokus på ämnen som biologi och fysik. Dessutom går det att läsa matematik på en högre nivå för den som är riktigt talangfull inom ämnet. Den naturvetenskapliga linjen är, precis som den samhällsvetenskapliga, studieförberedande, med skillnaden att det i första hand förbereder eleven för studier inom de naturvetenskapliga ämnena. Den gemensamma lärogrunden är dock så pass bred att det går utmärkt för en elev att söka till ett samhällsvetenskapligt högskoleprogram efter att ha läst naturvetenskaplig linje på gymnasiet och vice versa. Många menar till och med att det är en fördel.

 

Andra program, som hotell- och turismprogrammet och VVS- och fastighetsprogrammet, har uppstått i ny skepnad sedan den senaste gymnasiereformen. Med hela 18 inriktningar kan de flesta elever hitta något som passar just dem. Dessutom finns det ofta särskilda underkategorier på lokala skolor som har hittat sin egen utformning. Den som är intresserad av idrott kan exempelvis söka till speciella idrottsgymnasier som finns runt om i landet.

 

En viktig del av att börja gymnasiet är att hålla ordning på sina saker. Det är därför läge att investera i en filofax (eller en bra kalenderapp till telefonen), pärmar och färgade anteckningsböcker (ett ämne per färg). Det blir också lättare med hjälp av namnlappar som kan fästas på böcker, anteckningsböcker och annat material som tillhör dig.

 

Taggar: , , , ,

 

Fler artiklar om Information om skolor

 
 

Dela 
 
 
 
 
erudito