Friluftsliv i skolan

Riksdagen har antagit ett mål om ett rikt friluftsliv i skolan, som bland annat innebär att ”barn och elever bör ges goda möjligheter att vistas utomhus”. Det innebär också att skolor på alla nivåer i Sverige, förskolor såväl som grundskolor, ska bedriva friluftsverksamhet och undervisning, där man går igenom vad som är en god miljö och vad hållbar utveckling innebär. Friluftsliv finns också med i styrdokumentet för både förskola och grundskola, framförallt i kursplanen för ämnet idrott och hälsa. Det som däremot kan saknas för att riksdagens mål ska uppnås är kompetens bland pedagoger och lärare när det gäller friluftsliv.

Lyckligtvis finns en mängd ideella organisationer som på olika sätt bidrar till att detta mål ska uppfyllas, bland annat genom att erbjuda fortbildning och utbildning av lärare inom just friluftsliv. Ett exempel på det är Friluftsfrämjandets program I Ur och Skur, där man undervisar om natur, miljö och friluftsliv. Även Naturskyddsföreningen arrangerar utbildningar i flera städer i Sverige, som riktar in sig på fritidslärare, lärare eller andra pedagoger.

Andra föreningar bidrar genom att faktiskt anordna evenemang då elever får uppleva naturen. Det gör till exempel Sportfiskarna, vars projekt KlassDraget går ut på att lokala fiskeföreningar hjälper respektive närliggande skola att arrangera en friluftsdag med fiske i fokus. En annan ideell förening som bidrar med kunskap och material till skolan är Håll Sverige Rent, som bedriver en kampanj om allemansrätten. Skolbarnen har varit en av de viktigaste målgrupperna för denna kampanj, varför man också har riktat sig till lärare, som ju är i bäst position att förmedla kunskapen till barnen.explore-1140431_960_720

Ett tips för skolor som vill erbjuda sina elever fler möjligheter att vistas utomhus och lära sig om miljö och natur, men inte har en skog i närheten, är att låta bygga ett växthus på skolgården, som eleverna gemensamt får sköta om och odla i. Det innebär inte bara att de kommer att vistas utomhus mer, utan också att de lär sig om växtlighet och naturens utveckling.

Än så länge har ingen uppföljning gjorts av målet, varför det inte går att bedöma vilken roll friluftslivet har i skolan i Sverige idag. Detta är något som bland annat Naturvårdsverket ser behov av för att kunna fortsätta arbeta effektivt mot målet.

 

Taggar: , , , , ,

 

Fler artiklar om Information om dagis

 
 

Dela 
 
 
 
 
erudito