Elevhälsa

Enligt skollagen ska det finnas tillgång till elevhälsa i skolorna. Elevhälsans uppgift är framförallt att arbeta förebyggande med elevernas hälsa, i syfte att hjälpa dem uppnå målen i utbildningsplanen. Man vill helt enkelt att eleverna i svenska skolor ska må bra. För att göra detta arbetar elevhälsan inte bara direkt med eleverna, utan även för att på olika sätt positivt påverka elevernas studiemiljö. Till exempel kan de arbeta med skolans värdegrund, arbeta mot mobbning och kränkande behandlingar, undervisa om droger, alkohol och tobak och bedriva sexualundervisning.nurse-159224_640

Det första många tänker på när de hör ”elevhälsa” är skolsköterskan. Skolsköterskan är också mycket riktigt en del av elevhälsan, men inte allt. I elevhälsan ska det förutom medicinska kompetenser även finnas psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska kompetenser. Därför ska varje skola förutom skolsköterska också erbjuda eleverna tillgång till en skolläkare, en kurator och en psykolog, om så behövs.

Under sin skolgång i grundskolan ska varje elev erbjudas minst tre besök till skolsköterskan. Dessa är mer allmänna hälsokontroller. I gymnasieskolan har eleverna tillgång till ytterligare ett besök. Under besöken kontrollerar man bland annat längd, vikt och rygg, och vissa år erbjuds också olika vaccinationer, som MPR och HPV (för flickor). Vid behov kan eleverna också vända sig till elevhälsan för enklare problem som inte kräver omfattande behandling eller utredning. Något som elevhälsan och skolsköterskan däremot inte kan hjälpa till med är tandproblem. För sådant måste man söka sig till en tandläkare utanför skolans regi. Om ditt barn behöver gå på ett tandläkarbesök, och du letar efter en tandläkare i Göteborg, kan du gå in på Varden.se.

Personalen som arbetar inom elevhälsan är bundna av samma regler kring sekretess som all annan vårdpersonal. De har med andra ord tystnadsplikt. Uppgifter om en elev som är patient hos dem får bara lämnas ut i särskilda undantagsfall, och även då bara i de fall då det står klart att eleven och hans eller hennes nära och kära inte lider men av att uppgiften lämnas ut. Som elev kan du med andra ord känna dig trygg med att anförtro personalen i elevhälsan både medicinska som psykiska hälsoproblem, och som förälder kan du känna dig trygg i förvissningen om att ditt barns hälsa vårdas i skolan.

 

Taggar: , , , , ,

 

Fler artiklar om Information om skolor

 
 

Dela 
 
 
 
 
erudito