Datoranvändning i skolan

Alla som gått i svensk skola sedan mitten av 90-talet har troligen använt en dator någon gång under sin skolgång – mest sannolikt är att datorn förr eller senare blev ett ständigt arbetsredskap, i alla fall i de högre årskurserna. Det finns både de som förespråkar och som fördömer det ökade användandet av datorer i undervisningen. Kritikerna menar att datoranvändningen kommer att göra att barnen inte kommer att kunna skriva för hand i framtiden, medan förespråkarna anser att barnen tidigt måste lära sig att använda ett arbetsredskap som kommer att vara oumbärligt i vuxenlivet och arbetslivet.school-428662_640

Faktum är att de som anser att datorns intåg i klassrummen är negativt inte behöver oroa sig så mycket som de gör. En granskning som Digitaliseringskommissionen gjorde år 2014 av IT i skolan visade nämligen att Sverige utmärker sig som ett av de bästa länderna i världen på att dela ut datorer till eleverna, men att vi är bland de sämsta i världen på att faktiskt använda dem. Många skolor i Sverige satsar på att varje elev ska få en enskild dator. Datorerna används bland annat i undervisningen genom att eleverna kan få tillgång till e-böcker där de kan anteckna i boken, och till filmgenomgångar som lärarna har spelat in. Hur mycket datorerna faktiskt används i slutändan är dock upp till varje individuell lärare, och det är där det brister. Digitaliseringskommissionen pekar bland annat ut det faktum att en för liten andel lärare har deltagit i it-kompetensutveckling som en av anledningarna till att svenska skolor fick underkänt i fyra av de sju bedömningskategorierna. Berner Lindström, som är forskare i pedagogik vid Göteborgs universitet, menar att det finns ett utanförskap hos lärarna när det gäller IT som är oroande, och att många lärare fortfarande är skeptiska till den nya teknikens användning i skolorna, vilket kan förklara motståndet till att använda datorerna i undervisningen.

Om du känner att du inte fick tillräcklig undervisning i datorkunskap i skolan, och nu behöver använda datorn i ditt arbete, till exempel Office-paketet, kan du bättra på kunskaperna som vuxen med hjälp av bland annat en Excelkurs från Addskills. Det är en långsiktig investering, eftersom vår värld blir allt mer datoriserad och användandet av datorer i arbetet snarare kommer att öka än minska med tiden. Just därför satsar också skolor på att tidigt vänja eleverna vid att arbeta med datorn.

 

Taggar: , , , ,

 

Fler artiklar om Information om skolor

 
 

Dela 
 
 
 
 
erudito