Information om skolor

 • Teacher asking her students a question at the elementary school

  Utbildning till grundskolelärare

  Den svenska skolan har länge sagts vara dålig sett från ett internationellt perspektiv, med sjunkande resultat i bland annat naturvetenskapliga ämnen, matematik och läsförståelse. Hur ska morgondagens lärarutbildning utformas, och […]

  Fortsätt läsa →
   
 • African American and Hispanic elementary age little girls are building a windmill from a water bottle during an after school science program in a public elementary school library. Students are learning science, technology, engineering, and math while working on science project together.

  Kreativa ämnen i skolan

  Det finns en mängd kreativa ämnen i skolan. Spontant tänker säkert de flesta på musiklektionerna, bildlektionerna och kanske även lektionerna i svenska där skrivande ofta är en central del. Inom […]

  Fortsätt läsa →
   
 • Utbildning till gymnasielärare

  Utbildning till gymnasielärare

  Rodi och Jonas arbetar som lärare. Här kan du höra dem berätta om sitt arbete och hur du kan utbilda dig till lärare. Att arbeta som lärare är att arbeta […]

  Fortsätt läsa →
   
 • Friluftsliv i skolan

  Friluftsliv i skolan

  Riksdagen har antagit ett mål om ett rikt friluftsliv i skolan, som bland annat innebär att ”barn och elever bör ges goda möjligheter att vistas utomhus”. Det innebär också att […]

  Fortsätt läsa →
   
 • Datoranvändning i skolan

  Datoranvändning i skolan

  Alla som gått i svensk skola sedan mitten av 90-talet har troligen använt en dator någon gång under sin skolgång – mest sannolikt är att datorn förr eller senare blev […]

  Fortsätt läsa →
   
 • Elevhälsa

  Elevhälsa

  Enligt skollagen ska det finnas tillgång till elevhälsa i skolorna. Elevhälsans uppgift är framförallt att arbeta förebyggande med elevernas hälsa, i syfte att hjälpa dem uppnå målen i utbildningsplanen. Man […]

  Fortsätt läsa →
   
 • Tips inför första skoldagen

  Tips inför första skoldagen

  Den första skoldagen i augusti efter sommarlovet känns alltid lite pirrig, och extra pirrigt blir det för de 7-åringar som ska gå till skolan för allra första gången. För att […]

  Fortsätt läsa →
   
 • Att utbilda sig till förskollärare

  Att utbilda sig till förskollärare

  Förskolan är idag inte bara en plats där man förvarar sina barn under de timmar som man är jobbet, utan en fullt utvecklad verksamhet med en läroplan. Därför finns det […]

  Fortsätt läsa →
   
 • Gymnasieval

  Gymnasieval

  När grundskolan börjar närma sig sitt slut och det nionde skolåret går in i sitt slutskede är det dags att börja fundera på gymnasievalet. Gymnasiet är en treårig utbildning som […]

  Fortsätt läsa →
   
 • Att välja rätt grundskola

  Att välja rätt grundskola

  Grunden i Sverige är att alla har rätt att välja skola. Grundskolan är öppen för alla. Valfriheten är mycket viktig och skollagens krav är mycket tydliga. Det är eleven, dess […]

  Fortsätt läsa →
   
 
 
erudito