Att utbilda sig till förskollärare

Förskolan är idag inte bara en plats där man förvarar sina barn under de timmar som man är jobbet, utan en fullt utvecklad verksamhet med en läroplan. Därför finns det ett stort behov av kompetent personal som har den utbildning och kunskap som krävs för att driva igenom förskolans pedagogiska mål. Någon som har den kompetensen har yrkestiteln förskollärare.

För att bli förskollärare måste man ha genomfört ett gymnasieprogram. Detta eftersom minst grundläggande behörighet krävs för att kunna fortsätta sin utbildning på ett av de förskollärarprogram som anordnas på olika universitet och högskolor i landet. Vilken behörighet som krävs exakt skiljer sig från lärosäte till lärosäte, men som exempel kan nämnas att Uppsala universitet förutom grundläggande behörighet även kräver Naturkunskap A och Samhällskunskap A. Förskollärarprogrammet är på 210 högskolepoäng, vilket motsvarar tre och ett halvt års heltidsstudier. Utbildningen inriktar sig mot pedagogiskt arbete med små barn, mellan ett och fem år gamla. Förutom ren pedagogik eller utbildningsvetenskap, om hur man leder och utvecklar en verksamhet med barn, ingår även ämnesstudier i utbildningen, det vill säga de ämnen som du som förskollärare kommer att lära ut till barnen. Även så kallad VFU, verksamhetsförlagd utbildning, ingår i programmet. Den genomför du på plats på en förskola. Efter avslutade studier erhåller du en förskollärarexamen.Att utbilda sig till förskollärare 2

En annan väg att gå är att börja sin karriär inom förskolan som barnskötare. Bland annat Stockholms universitet erbjuder ett särskilt förskollärarprogram som riktar sig till barnskötare. Ett av behörighetskraven är då minst fem års yrkeserfarenhet. Programmet är lika långt som en vanlig förskollärarutbildning, det vill säga 210 poäng, men det ges på halvfart för att tillåta deltidsarbete under studierna. En annan skillnad är att man kan använda sin yrkeserfarenhet för att få 7,5 poäng inom det förskolepedagogiska området tillgodoräknade, och 15 poäng inom verksamhetsförlagd utbildning (praktik).

Som förskollärare har du således en högre utbildning än de barnskötare som jobbar på förskolan. Det ingår därför även i förskollärarens arbetsuppgifter att leda barnskötarna i deras arbete. Om du känner dig obekväm med den situationen kan du behöva bättra på din ledarskapsförmåga. Det kan du till exempel göra med hjälp av Teamouts ledarskapsutbildning i Stockholm.

 

Taggar: , , , ,

 

Fler artiklar om Information om skolor

 
 

Dela 
 
 
 
 
erudito